Bewindvoering en Budgetbeheer
info@sterbewind.nl
Geeft helderheid en richting!

U kunt bij mij terecht voor Bewindvoering. De dienst is gericht op ondersteuning bij het beheer van de financiën van mensen die daartoe zelf niet of minder  in staat zijn.

Bewindvoering

U wilt dat ik uw bewindvoerder word. Daarvoor maken we een afspraak en als we het eens worden stellen we dit voor aan de Kantonrechter. Die kan mij dan aanstellen. Vanaf dat moment ben ik verantwoordelijk voor datgene wat onder Bewind is gesteld. Jaarlijks leg ik hierover verantwoording aan u af, ten overstaan van de kantonrechter. Meer over beschermingsbewind leest u in deze folder van de rijksoverheid.

 

Klachtenregeling

Uiteraard zal ik altijd mijn best doen om mijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het is mogelijk dat u als cliënt(e) toch ergens ontevreden over bent. Aarzelt u dan niet en laat het me meteen weten. Uw klacht wordt serieus genomen.

Er is een klachtenregeling. Die krijgt u overhandigd in ons eerste gesprek.

Bovendien ben ik lid van de Branchevereniging NBPB. Die bewaakt mijn kwaliteit en houdt mijn werkzaamheden, en de wijze waarop ik die uitvoer, nauwlettend in de gaten.

Top