Bewindvoering en Budgetbeheer
info@sterbewind.nl
Geeft helderheid en richting!

Kwaliteit.

Sterbewind borgt de kwaliteit van haar werkzaamheden als volgt:

Vakbekwaamheid: Eigenaar/bewindvoerder beschikt over certificaat Basisopleiding Bewindvoering van Praktikos behaald in 2013 (www.praktikos.nl). Mijn kennis wordt op peil gehouden door jaarlijkse (verplichte) bij- en nascholing.

Ethiek: Eigenaar/bewindvoerder heeft een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sterbewind  heeft een klachtenregeling. De Klachtenregeling wordt tijdens de intake aan de cliënt overhandigd. Sterbewind heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsvoering: Sterbewind houdt cliëntgelden strikt gescheiden van de gelden van het bewindvoerderskantoor door voor elke cliënt een aparte rekening te openen op naam van de cliënt. Sterbewind werkt met het professionele softwarepakket van Onview. Back-ups zijn hiermee veiliggesteld en u kunt meekijken in uw eigen administratie. Bij afwezigheid tijdens bijvoorbeeld ziekte of vakantie wordt waargenomen door een collega-bewindvoerder waardoor continuïteit gewaarborgd is. De samenwerking is vastgelegd in een z.g. Samenwerkingsovereenkomst. Sterbewind werkt volgens de richtlijnen van het LOVCK (voor beschermingsbewind).

Ik ben lid van de Branchevereniging NBPB: de Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders.

Jaarlijks vindt er een audit plaats op grond van stukken die door een Acountant zijn gecontroleerd of samengesteld.

Ook de Rechtbank ziet nauwlettend op mijn werkzaamheden toe: Ik moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Ook die worden jaarlijks getoetst door het landelijks kwaliteitsburo van de Rechtbanken.

 

 

 

Top