Bewindvoering en Budgetbeheer
info@sterbewind.nl
Geeft helderheid en richting!

Voor Bewindvoering zijn de tarieven vastgesteld door de overheid. U kunt hierbij uitgaan van eenmalig intakekosten a € 506,99 en verder maandelijks € 119,69 (dit zijn bedragen inclusief 21% btw voor een 1-persoons huishouden zonder schulden). Voor een z.g. schuldenbewind geldt een ander tarief:  € 154,88 per maand.

De kosten voor Bewindvoering draagt u in principe zelf. Als u dat niet kunt, kunnen de kosten betaald worden uit de Wet Bijzondere Bijstand. Dat is vaak het geval. Daarvoor doet u een aanvraag bij de Gemeente. Ik kan u daarbij helpen. 

 

 

 

 

Top